Terapie w naszym żłobku:

Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia są realizowane w małych grupach, zróżnicowanych pod względem wieku i indywidualnych potrzeb.
Adresatami zajęć są dzieci i młodzież mająca trudności:

 • ze zrozumieniem i radzeniem sobie z trudnymi emocjami własnymi,
 • właściwym odczytywaniem emocji i potrzeb innych,
 • funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej (nawiązywaniem i podtrzymywaniem
  relacji, rozwiązywaniem konfliktów)
 • przestrzeganiem zasad i norm społecznych

Zamierzonym efektem działań jest poprawa funkcjonowania dziecka w sytuacjach społecznych, umiejętność zarządzania własnymi emocjami, redukowanie napięć.
Terapie prowadzimy w różnych grupach wiekowych.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w kameralnych, maksymalnie 5-osobowych grupach.
Przed przystąpienie na zajęcia należy przeprowadzić konsultację, która trwa 60 min.

Koszt konsultacji 120 PLN.
Koszt jednych zajęć to 120 pln.

Terapia ręki i grafomotoryka

Poprzez indywidualnie dobrane i skoordynowane działania i ćwiczenia usprawniamy funkcjonowanie , doskonalimy ruchy precyzyjne, przygotowujemy rękę do pisania, oddziaływujemy wieloetapowo na trudności w zakresie jej funkcjonowania.
Terapia jest przeznaczona dla dzieci u których zauważalne są:

 • nieprawidłowa postawa ciała podczas czynności grafomotorycznych
 • wole tempo wykonywanych ruchów
 • problemy w zabawach manipulacyjnych i precyzyjnych
 • trudności w planowaniu ruchów
 • zaburzenia napięcia w obrębie kończyny górnej
 • trudności w zakresie czynności grafomotorycznych, osiągnięciu funkcji pisania

Przed przystąpienie na zajęcia należy przeprowadzić konsultację, która trwa 60 min.
Koszt konsultacji 120 PLN.
Koszt jednych zajęć to 120 pln.

Terapia pedagogiczna

Celem zajęć jest minimalizowanie objawów trudności w uczeniu się, eliminowanie niepowodzeń szkolnych. Opieramy się na stopniowaniu trudności, uwzględnieniu indywidualnego potencjału dziecka. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci:

 • z trudnościami w nauce,
 • przeżywających trudności z emocjami, nieśmiałością
 • koncentracją uwagi na zadaniu, tempem pracy

Przed przystąpienie na zajęcia należy przeprowadzić konsultację, która trwa 60 min.
Koszt konsultacji 120 PLN.
Koszt jednych zajęć to 120 pln.

Terapia logopedyczna

Celem zajęć jest szeroko rozumiana profilaktyka i stymulacja rozwoju dziecka z naciskiem na mowę i komunikację.
Cennik:
Badanie przesiewowe logopedyczne – koszt 150 pln
Terapia indywidualna –  150 pln/h

Konsultacje psychologiczne

Warszaty dla Rodziców – wsparcie w wychowaniu

Zapraszamy do kontaktu
tel.: 787-787-322.
Facebook

Już dziś zarejestruj się i zacznij przygodę w naszym żłobku. Zapraszamy!!!

Zobacz jak wyglądają nasze zajęcia muzyczne, logopedyczne, z angielskiego i inne na naszym facebooku.