flaga

Program MALUCH+ 2021

Żłobek Bobasowo

Nazwa programu: „Program MALUCH+ 2021”.

Nazwa zadania: utworzenie miejsc opieki w żłobku.

Wartość dofinansowania: 640.000,00 PLN

Całkowita wartość zadania: 800.000,00 PLN

Krótki opis:

Zadanie polegało na utworzeniu 80 miejsc opieki w żłobku dla dzieci do lat 3.

Odwiedź nas na facebooku.

Maluch+
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
opis zadania