dofinansowanie

Dofinansowanie pobytu w żłobku, czyli jak obniżyć koszty opłat o nawet 800 PLN miesięcznie.

Istnieją dwa źródła dofinansowania pobytu dziecka w żłobku:

1. Żłobkowe to dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku. Jego wysokość wyniesie 400 złotych miesięcznie.

Dofinansowanie do żłobka może być mniejsze, ponieważ nie powinno wynieść więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc. Co ważne, w przypadku tego świadczenia nie obowiązuje kryterium dochodowe. Wsparcie otrzymają zatem wszyscy rodzice, o ile złożą wniosek. Świadczenie żłobkowe przysługuje na dzieci w wieku do 4 lat.

Komu przysługuje świadczenie żłobkowe? 

Świadczenie żłobkowe przysługuje rodzicom, którzy wychowują dziecko w wieku do 3 lat i chcą zapisać je do żłobka, klubu dziecka lub skorzystać z dziennego opiekuna.  Wsparcie otrzymają dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie oraz dzieci pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Świadczenie żłobkowe jest w pewnym stopniu zależne od RKO. Na czym dokładnie polega ta zależność?

Żłobkowe a Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO)

Żłobkowe a rodzinny kapitał opiekuńczy to kwestia dość jasna: ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym zakłada wprowadzenie stałego dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci nieobjętych rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Jeśli zatem na dziecko przysługuje RKO, to dopłata do żłobka nie zostanie przyznana.

Jak złożyć wniosek?

Jeżeli rodzic lub opiekun chce otrzymać takie dofinansowanie – musi złożyć odpowiedni wniosek. Można to zrobić od 1 kwietnia 2022 drogą elektroniczną za pośrednictwem:

   • portalu Empatia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
   • Platformy Usług Elektronicznych ZUS,
   • bankowości elektronicznej.

2. Warszawski bon żłobkowy – to dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku. Jego wysokość wyniesie 400 złotych miesięcznie.

Bon żłobkowy przysługuje w kwocie 400 zł jeśli dziecko zostanie zapisane do niepublicznego żłobka lub klubu malucha. Bon jest przyznawany co miesiąc, od ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, aż do momentu objęcia go wychowaniem przedszkolnym.

O bon mogą wnioskować osoby:

   • pracujące, mieszkające oraz płacące podatki w Warszawie;
   • nie będące na urlopie wychowawczym;
   • jeśli dochody nie przekraczają 3844 zł netto na osobę w rodzinie;
   • jeśli dziecko jest na liście oczekujących na miejsce w publicznym żłobku, a opiekun zgodzi się na skreślenie z listy na czas otrzymywania świadczenia lub jeżeli dziecko chodzi do miejskiej placówki i zostanie wypowiedziana umowa o świadczenie usług.

Jak złożyć wniosek?

Załatw sprawę za pośrednictwem miejskiego portalu e-usług Moja Warszawa, korzystając z profilu zaufanego.

Dofinansowanie, link przenosi do e-usług.